Strona główna >> FAQ - najczęściej zadawane pytania >> Jak oszacować ile potrzebujemy zdjęć do wirtualnego spaceru?

Jak oszacować ile potrzebujemy zdjęć do wirtualnego spaceru?

Gotowy wirtualny spacer nie ma z góry ustalonej liczby zdjęć 360°. Liczba ta jest dość subiektywna i każdorazowo dopasowywana do fotografowanego obiektu. Pod uwagę bierzemy takie czynniki jak: wielkość obiektu, jego złożoność (ilość pomieszczeń), stopień w jakim chcemy wyeksponować poszczególne obszary czy możliwości finansowe. Obiekt możemy sfotografować w kilku najważniejszych miejscach, jeżeli chcemy przeznaczyć niewielki budżet, lub zrobić więcej zdjęć, jeżeli zależy nam na szczegółowości.

Poniżej kilka zasad, dzięki którym będzie łatwiej zrozumieć jak poprawnie oszacować ilość zdjęć:

  • Wirtualny spacer składa się z „punktów” - punkty to miejsca w których użytkownik może „stanąć” i rozglądać się (punkt to pojedyncza panorama 360°).
  • Kiedy użytkownik robi „wirtualny krok”, przenosi się na kolejny punkt spaceru, zatem miejsca te powinny być rozmieszczone tak, aby dwa sąsiadujące ze sobą punkty „widziały się” wzajemnie (aby między zdjęciami istniała wyraźna linia wzroku).
  • Podczas przełączania się pomiędzy zdjęciami, nie „przechodzimy” przez ściany, ani zamknięte drzwi.
  • Kiedy robimy zdjęcie przy drzwiach, powinny być otwarte. Sugeruje to klientowi, że można przejeść do sąsiedniego pomieszczenia a samo przejście jest intuicyjne. Jeżeli drzwi są zamknięte, do pomieszczenia nie wchodzimy.
  • Odległości pomiędzy punktami powinny być na tyle bliskie, aby przełączanie się pomiędzy nimi było naturalne. Google sugeruje, aby odległości pomiędzy zdjęciami wynosiły jeden metr wewnątrz budynków i trzy metry na zewnątrz (w praktyce odległości te zazwyczaj są większe).

Na poniższych wizualizacjach, kolorem pomarańczowym zaznaczone są miejsca w których warto zrobić panoramy, aby spacer wyglądał naturalnie dla odwiedzających. Na zielono zaznaczono dodatkowe miejsca, które poszerzają spacer i dają możliwość spojrzenia z innej perspektywy (traktujemy je jako opcjonalne).

Przykładowe rozmieszczenie zdjęć w spacerze wirtualnym
Przykładowe rozmieszczenie zdjęć w spacerze wirtualnym

Linie pomiędzy kropkami pokazują drogę którą może poruszać się klient. Zdjęcia 8 i 9 oraz 10 i 11 są w tych samych pomieszczeniach, celowo nie zostały połączone (choć w tym przypadku spokojnie mogliśmy to zrobić), gdyż pomiędzy nimi znajdują się przeszkody, które na żywo byśmy musieli ominąć.

Toaleta została pominięta - gdyby fotografowanym obiektem był hotel czy gospodarstwo agroturystyczne, z pewnością warto pokazać klientowi, że jest czysto, aby nie podejrzewał, że coś chcemy ukryć.

Rozmieszczenie zdjęć w wirtualnym spacerze, widok 3D
Rozmieszczenie zdjęć, widok 3D