Strona główna >> Dane firmy

Dane firmy

Basettm Tomasz Sikorski
ul. Botaniczna 29/23
42-216 Częstochowa

NIP: 949-156-39-40
REGON: 240667965

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.